GDPR

Připravili jsme pro pořadatele sportovních akcí základní informace týkající se GDPR

GDPR (česky jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je zákon na ochranu dat platný pro celou Evropskou unii od 25. května. 2018. Ochrana osobních údajů v Česku platí od 90. let a Úřad kontroluje už téměř 20 let povinnosti tímto zákonem uložené. GDPR pouze nahrazuje a rozšiřuje současnou směrnici.

Kompletní informace ke GDPR najdete přímo na stránkách ÚOOÚ 

Základ

Zde je základní výtah pro pořadatele sportovních akcí a co doporučujeme v souvislosti s použitím registračního systému www.sportt.cz 

 1. Pořadatel sportovní akce je SPRÁVCE osobních údajů
 2. APACHI (www.sportt.cz) je ZPRACOVATEL osobních údajů
 3. Souhlas, který závodník potvrzuje na konci registračního formuláře doporučujeme stylizovat následovně

Prohlašuji že startuji na vlastní nebezpečí a budu dodržovat pokyny pořadatelů a souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pořadatelem. Uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů POŘADATELI

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků a účastnic při organizaci závodu XYZ (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu.

Zpracovávání bude probíhat po dobu 3 let od udělení souhlasu POŘADATELI který bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele, společnost Apachi, Husinecká 903/10, Praha 3, IČO: 27317056.

Beru na vědomí, že mám právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu POŘADATELI. Současně beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

4. Dále doporučujeme přímo na stránku závodu umístit stránku týkající se ochrany dat v následujícím rozsahu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas POŘADATELI se sídlem .. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • fotografie z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:

a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu XYZ který organizuje Správce. Akce se koná dne X.Y v ZZZ.

b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu X let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru APACHI s.r.o. (www.sportovniservis.cz), Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Další důležitá podmínka je smlouva mezi správcem a zpracovatelem a tu my pro Vás připravíme ve formě SLA (Service level agreement). 

Další podrobnosti připravujeme

Další důležité linky

5+1 GDPR nastavení Google Analytics

https://sites.google.com/site/jaknagdpr/

Jak řešit fotografie ze závodu po GDPR

Přejít nahoru