MASARYK RUN 2020

Sobota, 28 března, 2020


Propagace


Propozice

Tratě s certifikací  a komisaře IAAF/AIMS:
10,442 km (měřený mezičas na 10 km) – muži, ženy
5,221 + 5,221 km – štafeta (dvoučlenná – muž+muž, muž+žena, žena+žena)
1500 m – žactvo
400 m – přípravka
211 m – přípravka mladší

 

Časový limit:
Pro dokončení závodu na 10,442 km je stanoven časový limit 90 minut.

Pravidla:

 • každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5ti dnů od registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena,
 • on-line registrace bude uzavřena 25. 3. 2020 ve 23:59 hod.,
 • registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele v plné výši,
 • registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný,
 • změny v registraci a převody na jinou osobu budou akceptovány pouze do 16. 3. 2020 do 23:59 hod. přes email masarykrun@email.cz po úhradě 50 Kč,
 • závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným na hrudi,
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci,
 • pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne,
 • závod se skuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací,
 • po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán,
 • je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať,
 • pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním,
 • organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení,
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení,
 • startovní balíčky, které si běžci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat,
 • mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času (od výstřelu),
 • podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné,
 • protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli,
 • v případě ztráty čipu běžcem uhradí běžec vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč,
 • pořadatel závodu neručí za odložené věci,
 • každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní se dobrovolně,
 • účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu,
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu,
 • každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.masarykrun.cz,
 • pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Záchranná služba:
Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou dobu závodu.

Kategorie:

10,442 km – dvě kola (společný start)
muži A (ročníky narození 2004 – 1981)
muži B (ročníky narození 1980 a dříve)
ženy A (ročníky narození 2004 – 1981)
ženy B (ročníky narození 1980 a dříve)

1500 m – obrátkový závod (společný start)
žáci (ročníky narození 2008 – 2005)
žákyně (ročníky narození 2008 – 2005)

400 m – obrátkový závod (společný start)
hoši (ročníky narození 2010 – 2009)
dívky (ročníky narození 2010 – 2009)

211 m – obrátkový závod (společný start)
mladší hoši (ročníky narození 2014 – 2011)
mladší dívky (ročníky narození 2014 – 2011)
nejmladší hoši (ročníky narození 2015 a mladší)
nejmladší dívky (ročníky narození 2015 a mladší)

Povinná výbava:
Při závodech je povinné použít helmu! Bez řádně připevněné helmy nebude závodníkovi umožněno startovat!

Doporučená výbava:
Při závodě je doporučeno použít chrániče. Závod na 211 m mohou děti absolvovat na koloběžce i na všech typech odrážedel.

Registrace:
Prostřednictvím on-line registračního formuláře na www.masarykrun.cz . V případě neuhrazeného startovného do 5ti dnů bude registrace zrušena. Nebo na místě v den závodu.

Časový limit:
Pro dokončení závodu na 10,442 km je stanoven časový limit 1 hod. U dětských závodů nejsou časové limity.

Kategorie:

10 km – (společný start, obrátkový závod)
Muži (ročníky narození 2004 a dříve)
Ženy (ročníky narození 2004 a dříve)

1500 m (společný start, obrátkový závod)
žáci (ročníky narození 2008 – 2005)
žákyně (ročníky narození 2008 – 2005)

400 m (společný start, obrátkový závod)
hoši (ročníky narození 2010 – 2009)
dívky (ročníky narození 2010 – 2009)

211 m (společný start, obrátkový závod)
mladší hoši (ročníky narození 2014 – 2011)
mladší dívky (ročníky narození 2014 – 2011)
nejmladší hoši (ročníky narození 2015 a mladší)
nejmladší dívky (ročníky narození 2015 a mladší)

Povinná výbava:
Při závodech ve všech kategoriích in-line je povinné použít helmu! Bez řádně připevněné helmy nebude závodníkovi umožněno startovat! Při závodě je doporučeno použít chrániče.

Registrace:
Prostřednictvím on-line registračního formuláře na www.masarykrun.cz . V případě neuhrazeného startovného do 5ti dnů bude registrace zrušena. Nebo na místě v den závodu.

 


Časový program

Prezence:
Na místě, v den závodu:
v  9:00 hodin otevření registrací
do 13:00 hodin běžci startující na 211 m, 400 m, 1500 m
do 14:00 hodin běžci startující na 10,442 km a štafetu

Časový pořad:

10:00        start – in-line na 211 m
10:05        start – in-line na 400 m
10:10        start – in-line na 1 500 m
10:25        start – in-line na 10 km
11:25        vyhlášení in-line

11:45        start – koloběžky a odrážedla na 211 m
11:55        start – koloběžky na 400 m
12:05        start – koloběžky na 1 500 m
12:20        start – koloběžky na 10,442 km
13:30        vyhlášení koloběžky

14:00 – start – běh na 211 m
14:10 – start – běh na 400 m
14:20 – start – běh na 1 500 m
15:00 – start – běh na 10,442 km + ŠTAFETY
16:15 – vyhlášení výsledků běh na 211, 400, 1500 m
16:30 – vyhlášení výsledků běh 10,442 km + ŠTAFETA


Startovné

Startovné 10,442 km:
do 31. 12. 2019    450,- / 19 EUR
do 29. 2. 2020    500,- / 21 EUR
do 25. 3. 2020     550,- / 23 EUR
od 26. 3. 2020 pouze na místě v den závodu 28. 3. 2020   650,- / 27 EUR

Startovné štafeta (dvoučlenná = dvě osoby):
do 31. 12. 2019  900,- / 38 EUR
do 29. 2. 2020    1000,- / 42 EUR
do 25. 3. 2020    1100,- / 46 EUR

Registrace:
Prostřednictvím on-line registračního formuláře na www.masarykrun.cz . V případě neuhrazeného startovného do 5ti dnů bude registrace zrušena.
Nebo na místě v den závodu.
od 26. 3. 2020 pouze na místě v den závodu 28. 3. 2020   1 300,- / 54 EUR

Startovné trojkombinace = 1 závodník (inline 10 km + koloběžky 10,442 km + běh 10,442 km)
2 + 1 zdarma (tři závody za cenu dvou startovných)
do 31. 12. 2019  900,- / 38 EUR
do 29. 2. 2020    1000,- / 42 EUR
do 25. 3. 2020    1100,- / 46 EUR
od 26. 3. 2020 pouze na místě v den závodu 28. 3. 2020   1 300,- / 54 EUR

Startovné 211 m, 400 m, 1500 m:
do 31. 12. 2019    100,- / 5 EUR
do 29. 2. 2020    100,- / 5 EUR
do 25. 3. 2020   100,- / 5 EUR
od 26. 3. 2020 pouze na místě v den závodu 28. 3. 2020  150,- / 8 EUR

 

 


Ceny

Ceny:
Věcné ceny pro první tři ve všech věkových kategoriích

Prémie běh:
Finanční prémie pro první tři muže a ženy v absolutním pořadí (3.000,-/2.000,-/1.000,-)

Startovné štafeta a 10,442 km zahrnuje:
originální pamětní medaili
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 16. 3. 2020)
občerstvení na 5.km a v cíli (voda, iontový nápoj)
občerstvení po závodě (voda, iontový nápoj, ovoce, sladké pečivo)
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy
bezplatné parkování

Startovné 211 m, 400 m, 1500 m zahrnuje:
originální perníkovou medaili
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 16. 3. 2020)
občerstvení v cíli (voda, iontový nápoj)
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy

 


Občerstvení

Občerstvení:
Pro účastníky závodu štafet a 10,442 km je na trati připravena občerstvovací stanice na 5. km (voda, iontový nápoj) a občerstvení po doběhu v cílovém prostoru (voda, iontový nápoj) a dále pak v boxu číslo 5 (voda, iontový nápoj, ovoce, sladké pečivo).


Kontakt

Pořadatel:
team agency s.r.o.
Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČ: 02137186, DIČ: CZ02137186


Důležité odkazy


Tratě závodu


Výsledky z předchozích ročníků

No items found