Pečecká Desítka 2021

Sobota, 13 března, 2021


Propagace


Propozice

41. ročník

Tratě: 

 • 10 km
 • 1609 m lidový běh
 • 60-1609 m mládež

Prezentace: Hlavní závod od 9:00 do 11:00 hodin v budově Sportovní haly (v parku SVOBODY), mládežnické kategorie 20 minut před startem své kategorie

Šatny: V areálu fotbalového hřiště a ve sportovní hale (vše se nachází max. 100 m od prezentace), součástí jsou sprchy a WC. Za cenné věci zde neručíme.

Mládež a lidový běh se přihlašují až na místě.

Kategorie:
muži absolutně A
veteráni B 40-49 let(roč.nar. 1971-1980)
veteráni C 50-59 let(roč.nar. 1961-1970)
veteráni D 60-69 let(roč.nar. 1951-1960)
veteráni E1 70-79 let(roč.nar. 1941-1950)
veteráni E2 80 let a více(roč.nar. 1940 a starší)
ženy absolutně F
ženy G 35-44 let(roč.nar. 1976-1985)
ženy H 45-54 let(roč.nar. 1966-1977)
ženy J  55-64 let(roč.nar. 1956-1965)
ženy K 65 let a více(roč. nar. 1955 a starší)

soutěž TEAMŮ

Pečecký běžec (podmínkou bydliště v Pečkách nebo řádná registrace v Pečeckém sportovním oddíle)

lidový běh na 1609 m(nesoutěžní)
mládež

Směrodatný pro zařazení do kategorie je rok narození.

Popis tratě: Přesně změřená trať má start a cíl před parkem Svobody u hasičské zbrojnice. První km se běží městem a dále po silnici přes obce Ratenice a Cerhenice, kde je obrátka (5km) a zpět. Celá trať vede po silnici s dobrým podkladem a jen s mírným zvlněním v jedné části tratě. Označen je každý kilometr (měřeno mj. pásmem).
Traťě mladších věkových kategorií probíhají v parku.

Ustanovení: Závodníci, se řídí, neníli uvedeno jinak, dle ustanovení LA. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti tohoto závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou. U závodníků mladších 18 let budeme při presentaci na hlavní závod vyžadovat souhlas zákonného zástupce. S ohledem na jejich věk doporučujeme běžet spíše mládežnické kategorie nebo lidový běh.

Časový limit hlavního závodu: je 1:40:00, na 5 km je limit 45 minut.

Výsledky: Budou k dispozici zde a  www.behej.com Po zaplacení poplatku (50 Kč), budou zaslány poštou. Kdo uvede na přihlášce e-mail budou mu výsledky zaslány automaticky el. poštou zdarma.

Ubytování: Pořadatel ubytování nezajišťuje.


Časový program

Startovní kancelář

 • Hlavní závod od 9:00 do 11:00 hodin v budově Sportovní haly (v parku SVOBODY)
 • mládežnické kategorie 20 minut před startem své kategorie

Starty

 • od 8:30 žákovské tratě v parku,
 • 10:10 lidový běh,
 • 12:00 hlavní závod na 10 km

Startovné

Startovné hlavní závod

 • Do 20.ledna 2020 250 Kč
 • do 20.února 2020 300 Kč
 • do   9.března 2020 350 Kč
 • od 10.března 2020 400 Kč nebo v den startu 400 Kč

Neuhrazené přihlášky do 5 dnů budou automaticky smazány.

Převody mezi závodníky budou od čtvrtka 12.3.2020 zpoplatněn

Přihlášení na místě, při naplnění kapacity nebude možné (kapacita hlavního závodu: 1200 běžců).

Mládežnické kategorie zdarma.

Startovné na lidovém běhu 50 Kč.


Ceny

Ceny

Mezi nejlepší budou rozděleny finanční odměny v hodnotě přes 50.000 Kč. Vítěz obdrží 6.000 a nejrychlejší žena 5.000. Podrobný rozpis cen naleznete zde. Pro každého závodníka bude připraven DIPLOM přes sportt.cz. Lidový běh proběhne bez cen a pořadí. V závodech mládeže nejlepší obdrží medaili a věcnou cenu. Během závodu proběhne vylosování věcných cen mezi závodníky hlavního závodu, zda jste vyhráli zjistíte ve Sportovní hale, kde si zároveň budete moci případnou výhru vyzvednout.

Prémie

Nejlepší muž a žena na obrátce získají věcnou cenu. Za překonání absolutního rekordu mužů a žen je vypsána prémie od starostky města Peček v hodnotě 3000 Kč, překonání rekordu v ostatních kategoriích hlavního závodu bude odměněno částkou 1000 Kč (Traťové rekordy).

Za překonání absolutního rekordu u mužů i žen je vypsána prémie od starostky města Peček v hodnotě 3.000 Kč. Překonání rekordu v ostatních kategoriích hlavního závodu bude odměněno částkou 1000 Kč. Závodník má nárok na odměnu dle kategorie ve které je přihlášen. Nevyzvednuté odměny v den závodu propadají ve prospěch pořadatele.


Občerstvení

Pro závodníky bude zajištěno drobné občerstvení po závodě, v cíli iontové nápoje Gatorade


Kontakt

Jiří Katrnoška Director 728 043 792 Pečky

Petr Lhota Director, admin 737 569 636 Josefův Důl Středočeský kraj


Důležité odkazy


Tratě závodu

Details
Pečecká Desítka
?
Export
More Details

Výsledky z předchozích ročníků