Pečecká Desítka 2022

Sobota, 12 března, 2022


Propagace


Propozice

42. ročník

Tratě: 

 • 10 km
 • 1609 m lidový běh
 • 60-1609 m mládež

Prezentace: Hlavní závod od 9:00 do 11:00 hodin v budově Sportovní haly (v parku SVOBODY), mládežnické kategorie 20 minut před startem své kategorie

Šatny: V areálu fotbalového hřiště a ve sportovní hale (vše se nachází max. 100 m od prezentace), součástí jsou sprchy a WC. Za cenné věci zde neručíme.

Mládež a lidový běh se přihlašují až na místě.

Kategorie:

 • muži absolutně A
 • veteráni B 40-49 let(roč.nar. 1973-1982)
 • veteráni C 50-59 let(roč.nar. 1963-1972)
 • veteráni D 60-69 let(roč.nar. 1953-1962)
 • veteráni E1 70-79 let(roč.nar. 1943-1952)
 • veteráni E2 80 let a více(roč.nar. 1942 a starší)
 • ženy absolutně F
 • ženy G 35-44 let(roč.nar. 1978-1987)
 • ženy H 45-54 let(roč.nar. 1968-1977)
 • ženy J  55-64 let(roč.nar. 1958-1967)
 • ženy K 65 let a více(roč. nar. 1957 a starší)

soutěž TEAMŮ

Pečecký běžec (podmínkou bydliště v Pečkách nebo řádná registrace v Pečeckém sportovním oddíle)

lidový běh na 1609 m(nesoutěžní)
mládež

Směrodatný pro zařazení do kategorie je rok narození.

Popis tratě: Přesně změřená trať má start a cíl před parkem Svobody u hasičské zbrojnice. První km se běží městem a dále po silnici přes obce Ratenice a Cerhenice, kde je obrátka (5km) a zpět. Celá trať vede po silnici s dobrým podkladem a jen s mírným zvlněním v jedné části tratě. Označen je každý kilometr (měřeno mj. pásmem).
Traťě mladších věkových kategorií probíhají v parku.

Ustanovení: Závodníci, se řídí, neníli uvedeno jinak, dle ustanovení LA. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti tohoto závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou. U závodníků mladších 18 let budeme při presentaci na hlavní závod vyžadovat souhlas zákonného zástupce. S ohledem na jejich věk doporučujeme běžet spíše mládežnické kategorie nebo lidový běh.

Časový limit hlavního závodu: je 1:40:00, na 5 km je limit 45 minut.

Výsledky: Budou k dispozici zde a  www.behej.com Po zaplacení poplatku (50 Kč), budou zaslány poštou. Kdo uvede na přihlášce e-mail budou mu výsledky zaslány automaticky el. poštou zdarma.

Ubytování: Pořadatel ubytování nezajišťuje.


Časový program

Startovní kancelář

 • Hlavní závod od 9:00 do 11:00 hodin v budově Sportovní haly (v parku SVOBODY)
 • mládežnické kategorie 20 minut před startem své kategorie

Starty

 • od 8:30 žákovské tratě v parku,
 • 10:10 lidový běh,
 • 12:00 hlavní závod na 10 km

Startovné

Startovné hlavní závod

 • do 20.ledna 2022 350,-Kč,
 • do 20. února 2022 400,-Kč,
 • do 8. března 2022 450,-Kč
 • od 9. března 2022 500,-Kč

Muži a ženy s r. narození 1952 a starší, startovné 200,-Kč do 7.března 2022.

Neuhrazené přihlášky do 5 dnů budou automaticky smazány.

Přihlášení na místě, při naplnění kapacity nebude možné.

Kapacita hlavního závodu: předběžně 750 běžců (+ elita, partněři závodu, GP Kolín, Pečáci. – info přes email lhota.petr@pecky10km.cz, T: 737_569_636  16-20 hod.)

Převody mezi závodníky budou od čtvrtka 10.3.2022 spoplatněny manipulačním poplatkem 100,-Kč.


Ceny

Ceny

Mezi nejlepší budou rozděleny finanční odměny v hodnotě přes 50.000 Kč.

Vítěz obdrží 6.000 a nejrychlejší žena 5.000.

Podrobný rozpis cen naleznete zde.

Pro každého závodníka bude připraven DIPLOM přes sportt.cz.

Prémie

Nejlepší muž a žena na obrátce získají věcnou cenu. Za překonání absolutního rekordu mužů a žen je vypsána prémie od starostky města Peček v hodnotě 3000 Kč, překonání rekordu v ostatních kategoriích hlavního závodu bude odměněno částkou 1000 Kč (Traťové rekordy).

Za překonání absolutního rekordu u mužů i žen je vypsána prémie od starostky města Peček v hodnotě 3.000 Kč. Překonání rekordu v ostatních kategoriích hlavního závodu bude odměněno částkou 1000 Kč. Závodník má nárok na odměnu dle kategorie ve které je přihlášen. Nevyzvednuté odměny v den závodu propadají ve prospěch pořadatele.


Občerstvení

Pro závodníky bude zajištěno drobné občerstvení po závodě, v cíli iontové nápoje Gatorade


Kontakt

Jiří Katrnoška Director 728 043 792 Pečky

Petr Lhota Director, admin 737 569 636 Josefův Důl Středočeský kraj


Důležité odkazy

Online registrace Online startovní listina Webové stránky závodu

Tratě závodu

Details
Pečecká Desítka
?
Export
More Details

Výsledky z předchozích ročníků