Stožecké sedlo – Pětikostelní kámen

Segment o délce 0,43 km a stoupání 13%. 

KOM Karel Valenta 3:01 a Markét Kubecová 6:04

————